168 treff på å leve med

Bekymret over økende helseforskjeller

STORE UTFORDRINGER: Sigrid Aasland (t.v.) samtaler med leder for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg ... helseskiller i Norge. Foto: Arne VatnøyEr vi i ferd med å se grensen for velferdsstaten slik vi kjenner den

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig av diagnose

oppfatter som selvfølgeligheter, og som ikke trenger å tas med i en retningslinje som er rettet mot kvalifiserte ... ting i det praktisk kliniske arbeidet man med fordel kan ta med eller legge inn lenke til i en slik retningslinje
Norsk forening for allmennmedisin

Medisinering av barn og unge i BUP – generelle prinsipper

(FGA) brukt. Utover 1990-tallet kom nye medikamenter med lovende resultater i forhold til bruk hos voksne ... og unge. Dessuten var de nye medikamentene antatt å være mindre farlige.     Den store optimismen fra
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk selskap for hematologi

kasustikker via e-læringsportal.Deretter er det 3 dager med forelesninger basert på de aktuelle kasustikker. ... eventsforce.net/firstunited/14/home?language=7  Med vennlig hilsen Fredrik Schjesvold og Tobias Slørdahl
Norsk selskap for hematologi

Høring – Innspill til hjernehelsestrategien

for allmennmedisin takker for muligheten til å komme med innspill til nasjonal hjernehelsestrategi.   ... vidt, upresist og omfattende begrep som er vanskelig å gi godt klinisk innhold. Det er ikke klart for oss
Norsk forening for allmennmedisin

Kronisk utmattelsessyndrom

ungdomspsykiatrisk vurdering er utført og tilbakemeldt/drøftet med pediater. Definisjonene er flere. Det er i 2013/2014 ... http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/pasienter-med-cfsme-utredning-diagnostikk-behandling-pleie-og-omsorg
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Det skulle være en selvfølge

dødelig utgang! For legfolk er det overraskende å få vite at en bilfører som omkommer i en trafikkulykke ... i Oslo, som tidligere blant annet har bidratt til å rette søkelys mot barn som trafikkofre, påpekte nylig
Den norske patologforening

Let etter det gjenkjennelige – behandling av mennesker med alvorlige psykiske lidelser

etter det gjenkjennelige – behandling av mennesker med alvorlige psykiske lidelserPer StenslandIllustrasjon ... etter det gjenkjennelige – behandling av mennesker med alvorlige psykiske lidelser" av Per StenslandPsykiske
Norsk forening for allmennmedisin

Ny leder Nils Kristian Klev

2021.Nils Kristian Klev åpnet med at han har brukt de siste årene på å tilegne seg nødvendig erfaring ... nå føler seg rustet til å ta fatt på lederoppgaven i AF. "Jeg er klar for å ta ansvaret og sørge for
Allmennlegeforeningen

Allmennlegen som terapeut

terapeut" av John NessaKari var på kontoret for å få forlenget sykemeldingen sin. Jeg visste at hun ... i samtalen med pasienten, gjør vi ut fra en intuitiv forståelse av hva som er naturlig å gjøre. Det er
Norsk forening for allmennmedisin

Side 7 av 12