Nyheter

TV-aksjonen 2019: Nå er det hennes tur

18. oktober 2019
TV-aksjonen går av stabelen søndag 20. oktober. Legeforeningen støtter årets aksjon som går til Care og deres arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.

Høring i Stortinget: Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

16. oktober 2019
Legeforeningen støtter initiativet, men setter spørsmålstegn ved om regjeringens forslag overhodet kan kalles en opptrappingsplan.

Legeforeningen ber regjeringen omprioritere

15. oktober 2019
Legeforeningen har tidligere gitt regjeringen honnør for å prioritere helse, men i statsbudsjettet for 2020 er helsesatsingen fraværende.

Klart for påmelding til årets høstmøte om pasientsikkerhet

15. oktober 2019
Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet arrangerer høstmøte for leger og legestudenter torsdag 28. og fredag 29. november.

Statsbudsjettet 2020: Et helsebudsjett uten puls

07. oktober 2019

Statsbudsjettet 2020: Forventer tydelig prioritering av helsesektoren

06. oktober 2019
- Den offentlige helsetjenesten er til enhver tid avhengig av at befolkningen har tillit til at vi leverer behandling av høy kvalitet. Legeforeningen forventer derfor en tydelig satsing på helse i 2020, sier president Marit Hermansen.

Grimstad-utvalget vil ha 440 nye studieplasser på medisin

27. september 2019
– Dette er et stort steg i riktig retning. Legeforeningen mener at 85 prosent av legene vi trenger bør utdannes i Norge. Vi er glade for at rapporten konkluderer med at antallet studieplasser i medisin bør økes betydelig, sier president Marit Hermansen.

Ny rapport om alternative finansieringsmodeller for fastlegeordningen

19. september 2019
– Rapporten viser tydelig at å endre finansieringsmodellen uten å samtidig tilføre friske midler, vil gi liten effekt. Dette bekrefter behovet for en betydelig økonomisk satsing, noe også EYs evaluering stadfestet, sier president Marit Hermansen.

Ga innspill til helseministeren før høynivåmøte i FN

13. september 2019
Legeforeningen fokuserte på tre områder i møtet med helseminister Bent Høie i forkant av FNs høynivåmøte om universell helsedekning.

Side 1 av 31