Nyheter

Sykehustalen 2019: Forventer kortere ventetider i rus og psykiatri

15. januar 2019
Legeforeningen støtter helseministerens mål, men etterlyser samsvar mellom sykehusenes pålagte oppgaver og tilgjengelige ressurser.

Utredning med alvorlige mangler

11. januar 2019
- Skal man følge e-helsedirektoratets anbefaling, kan det føre til mange år uten forbedring av systemene, sier president Marit Hermansen.

Fastlegene viktig ved endring av levevaner

09. januar 2019
Helsedirektoratet har lansert en kampanje for å få folk til å leve sunnere. Her har fastlegene en viktig rolle.

Tyrkiske leger dømt til fengsel

02. januar 2019
I desember ble flere tyrkiske leger dømt til fengsel anklaget for å støtte terrorisme. Legeforeningen protesterer mot dommene.

Medhold i omgjøring av fastlegehjemmel

20. desember 2018
Legeforeningen er kritisk til rådgivningen KS har gitt kommuner når fastleger sier opp sine hjemler.

IA-avtalen er klar

18. desember 2018
Ordningen med utvidet egenmelding er videreført i avtalen. Partene understreker betydningen av at denne tas i bruk for å unngå unødvendig belastning av helsevesenet.

Historisk om prioritering i kommunene

13. desember 2018
Norge har fått sin første utredning om prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. - Skal prioriteringskriteriene bli anvendelige i den kliniske hverdagen, må det nå gjøres et videre arbeid med fagmiljøene i front.

Kritisk til overtredelsesgebyr

12. desember 2018
Det viktigste tiltaket for å redusere feil i blåreseptordningen, er god informasjon ut til legene som skal forvalte ordningen.

- Tusen, tusen takk!

06. desember 2018
Engasjementet var stort under Fastlegedagen. Utallige gratulasjoner og hilsener, og hundrevis av bilder fra hele landet ble delt med emneknaggen #alletrengerfastlegen.

Side 1 av 21