Nyheter

Fortsetter samarbeidet med den malawiske legeforening

19. februar 2019
Legeforeningen har siden 2015 finansiert et samarbeidsprosjekt med Society of Medical Doctors of Malawi (SMD). Hensikten har vært å styrke legenes faglige rolle i Malawi.

Fruktbare diskusjoner for å løfte faget

18. februar 2019
Med en felles målsetting om å styrke Legeforeningens faglige stemme, møttes sentralstyret og fagstyret hverandre for første gang.

Trenger 600 nye allmennleger i spesialisering i året

12. februar 2019
Leger som går av med pensjon, fremtidig befolkningsvekst og reduksjon i arbeidsbelastningen blant fastleger krever, en solid økning i antallet ALIS-stillinger, viser ny rapport.

Forsinket fakturering av kontingent første halvår 2019

08. februar 2019
Legeforeningen sender vanligvis ut kontingentkravet for første halvår rundt januar/februar hvert år. 

Gjennomslag for kollektivt vern i sentrale forhandlinger mellom Virke og Legeforeningen

05. februar 2019
Legeforeningen og Virke er enige om ny nasjonal særavtale, etter forhandlinger 4. og 5. februar.

Ny rapport slår fast store utfordringer i fastlegeordningen

22. januar 2019
– Det er helt avgjørende at den nye regjeringen har forpliktet seg til å innføre strakstiltak, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen. Tilstandsrapporten viser at problemene blir stadig større.

Regjeringsplattformen: Mer forpliktende om helse

18. januar 2019
Tiltak for å beholde og rekruttere nye fastleger, flere LIS1-stillinger og stedlig ledelse i sykehus, er noe av det de fire regjeringspartiene nå er blitt enige om.

Sykehustalen 2019: Forventer kortere ventetider i rus og psykiatri

15. januar 2019
Legeforeningen støtter helseministerens mål, men etterlyser samsvar mellom sykehusenes pålagte oppgaver og tilgjengelige ressurser.

Utredning med alvorlige mangler

11. januar 2019
- Skal man følge e-helsedirektoratets anbefaling, kan det føre til mange år uten forbedring av systemene, sier president Marit Hermansen.

Side 1 av 22