Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk psykiatrisk forening

Vi fremmer norsk psykiatri faglig og vitenskapelig

Norsk psykiatrisk forening (Npf) er en fagmedisinsk enhet i Den norske legeforening. Vi ønsker å bidra til høy kvalitet på:

  • spesialisering
  • videre- og etterutdanning
  • legeutdanning
  • psykiatrifaget i offentligheten og hos myndighetene
To hender beskytter gress