Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk psykiatrisk forening

Om oss

Kontakt oss

Besøksadresse: Kirkegata 25, 0153 Oslo

Postadresse: Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.

E-post adresse: npf@npf.legeforeningen.no

Mobil sekretariat: Nina Finstad tlf. 41 70 11 17.
Telefon Legeforeningen 23 10 90 00.

Leder: Ulrik Fredrik Malt, mobil 90 01 74 83,
e-post: ulrik.fredrik.malt@legeforeningen.no

Npf besvarer ikke henvendelser fra enkeltpersoner utenfor foreningen. Npf tilbyr ikke terapi og formidler heller ikke kontakt til terapeuter. Ved behov for psykisk helsehjelp, kontakt fastlege eller ring Mental helses hjelpetelefon 116 123. Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 113.