206 treff på å leve med

ADHD

Forord Å forstå de systemer og prosesser som utgjør den kliniske hverdag er en forutsetning for å kunne ... blant helsepersonell. Det henger blant annet sammen med at utdanningsinstitusjonene for helsepersonell i

PowerPoint-presentasjon

2 uker)  Senket stemningsleie  Tap av evne til å føle interesse for noe eller glede seg  Tretthet ... sexliv), mindre lyst å snakke om følelser. Følelser respekteres som symptom, men fokus på å fikse årsak. 

Publikasjoner -<br /> Siste nyheter fra LEFO

to your patients? A cross-sectional study of Norwegian doctors 1. september 2019 A study by LEFO´s senior ... Fretheim, Stein Nilsen and Karin Isaksson Rø shows that a large majority of doctors claimed that they recommended

arkiv med mange tusen saker. Hjort tenkte at dette materialet kunne brukes som grunnlag for å få frem ... Hver av de femti fortellingene i boken innledes med et sammendrag av hendelsesforløpet, etterfulgt av

Møre og Romsdal legeforening

oktober 2019 Møre og Romsdal legeforening har gleden av å invitere til klinisk emnekurs i hudsykdommer. Tid/sted: ... Supervisjon i LIS-utdanning 03. juli 2019 I forbindelse med Møre og Romsdal legeforenings årsmøte inviterer vi
Møre og Romsdal legeforening

Innspillsrapport-legevakt

Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt Omslag med grønt kors.indd 1 28.01.2015 14:47:27 Statusrapport ... Legeforeningen har utarbeidet en innspillsrapport med forslag til tiltak vi mener vil kunne gi legevakttjenesten

Publikasjoner -<br /> Siste nyheter fra LEFO

Norway from 2010 to 2017: a study based on repeated surveys 19. september 2019 A study by LEFO´s senior ... Norwegian doctors has decreased, though still at a relatively high level. The decrease was significant

Årsberetning 2016 (pdf)

Nestleder Karsten Hytten, praktiserende spesialist, dr. med. Ellen Økland Blinkenberg, overlege Gunnar Skipenes ... Etiske regler for leger; 4 av sakene ble vurdert å omhandle medisinskfaglige forhold som Rådet etter

Paraplyen nr 1, 2010

Kirurgiske Sykehus (BKS) nå har offentlig avtale med Helse Vest på å utføre brystreduksjoner på medisinsk indikasjon ... pasienter i en offentlig helsekø? Vi opplever at kvinner med store bryst er en pasientgruppe som ofte står uten

LEFOs forskningsformidling - arkiv: innlegg på konferanser, kurs o.l..

Instituttets forskere er ofte invitert til å holde innlegg på konferanser og fagseminarer i

LEFO – Legeforskningsinstituttet

Norway from 2010 to 2017: a study based on repeated surveys 19. september 2019 A study by LEFO´s senior ... Norwegian doctors has decreased, though still at a relatively high level. The decrease was significant

Paraplyen nummer 5 2008

Hva nå, kjære kommuneoverlege? Kliniske studier med Champix® har vist at økt behandlingstid øker slutteraten ... effektdata, i kombinasjon med det faktum at abstinens- symptomer og røykesug har vist å kunne vare i mer enn

Hva nå, kjære kommuneoverlege? Kliniske studier med Champix® har vist at økt behandlingstid øker slutteraten ... effektdata, i kombinasjon med det faktum at abstinens- symptomer og røykesug har vist å kunne vare i mer enn

Legeforeningen

Legeforeningen Får folk med på lag - Jeg synes det er morsomt å være leder og få folk med på lag, sier Alice ... - Vi krever umiddelbar handling. Det er ingen tid å miste, sier president Marit Hermansen. Legeforeningens

Legeforeningen

Legeforeningen Får folk med på lag - Jeg synes det er morsomt å være leder og få folk med på lag, sier Alice ... - Vi krever umiddelbar handling. Det er ingen tid å miste, sier president Marit Hermansen. Legeforeningens

Side 6 av 14