495 treff på å leve med

Rehabilitering

kompetanse for å leve bedre med sin synshemning. En viktig oppgave for øyeleger er å åpne døren til denne ... kompetanse for å leve bedre med sin synshemning. En viktig oppgave for øyeleger er å åpne døren til denne
Norsk oftalmologisk forening

PasientInfoPsADiakonhjemmet

leddsmerter og stivhet som kan oppstå hos personer med hudsykdommen psoriasis Sykdommen oppstår når kroppens ... leddgikt) med artritter i ledd i armer og ben. Andre ganger likner den mer Bekhterevs sykdom med betennelse

Legeforeningens landsstyremøte 2012

Hvordan skape bedre kvalitet og tilgjengelighet i fastlegeordningen? Og hva må til ... tilgjengelighet i fastlegeordningen? Og hva må til for å øke samfunnet, helsetjenesten og den enkeltes ansvar

Norsk barnelegeforening

helhetlig og tverrfaglig behandling for at barn og unge med livstruende og/eller livsbegrensende tilstander skal ... Legeforeningen Leve hele livet: Legeforeningens syv innspill 05. oktober 2018 Legeforeningen Enighet med staten
Norsk barnelegeforening

2012

2012 Advarer mot mindre tid til pasientene Emner AÅ Søkeresultat: Folkehelse Søk Periode År: Alle 2005 ... Rekkefølge: Nyeste først Eldste først Alfabetisk Positivt med semje om eit akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal

PowerPoint-presentasjon

er å oppnå god helseatferd, være frisk og unngå sykdom og skade •Sekundærforebygging: målet er å forebygge ... holde seg frisk •Tertiærforebygging: målet er å lære å leve med problemet, men hindre at det blir verre St

Papirløse innvandrere (1/2013)

Papirløse innvandrere (1/2013) Legeforeningen /  Emner A-Å /  Andre emner /  Publikasjoner /  Policynotater /  ... uverdige forhold og sliter med somatisk og psykisk sykdom, stress og ensomhet. Å leve uten lovlig opphold er

Styremøtereferat 130617

Godkjenning av referat fra møte 29.04.17, se mappe med referat. Godkjent 5/12 Orienteringssaker økonomi ... Læringsmål og tjeneste sykehjem Kjellaug har hatt møte med leder i spesialitetskomiteen i allmennmedisin. Læringsmålene

Retningslinjer

livets sluttfase Formålet med retningslinjene er å bidra til at pasienter med behandlingsrefraktære plager ... bevisstheten reduseres så mye at kommunikasjonen med pasienten er sterkt redusert eller opphørt. Det vil

Norsk samfunnsmedisinsk forening

fagmedisinsk forening i Legeforeningen, og arbeider for å styrke fagutvikling og spesialistutdanning i samfunnsmedisin ... foreningene LSA og Norsam fortsetter tradisjonen med felles årsmøtearrangement. Les mer om program og

Eksponeringer i miljøet - Jan Vilis Haanes

...? •  Befolkninger og myndigheter oversvømmes med informasjon og påstander om hva som kan være farlig ... SAMFUNNSMEDISINERENS ROLLE •  Bistå de ansvarlige med råd og håndtering •  2 plan: –  Håndtering, systematikk

Finnmark legeforening

Les mer... Derfor er jeg lege - Viktig å ha et godt samarbeid med kommunen 04. juni 2018 Seks fastleger ... stabil og god legetjeneste, noe som er avgjørende for å gi befolkningen et godt helsetilbud når uvær setter
Finnmark legeforening

Hva skal til for å være en god allmenlege og trives i jobben

HVA SKAL TIL FOR Å VÆRE EN GOD ALLMENNLEGE OG TRIVES I JOBBEN? PÅ JOBB OG UTENFOR JOBB GRO THOMASSEN ... oppdatert • Framtidsrettet • Vilje til endring • God til å lytte • Vise interesse • Grundig • Etterkommer mine

C 6. Psykoser

utfordrende. Samtidig  vet vi at de som debuterer tidlig med psykose ofte er svært syke. Det foreligger ofte komorbide ... vil slite med andre psykiske lidelser som kan trenge spesifikk behandling. Det er viktig å finne de som
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger

Invitasjon til årsmøte 4. og 5. april 2019 06. mars 2019 Med henvisning til § 6 i foreningens lover innkaller/informerer ... 2017 05. mars 2017 Derfor er jeg lege - Stortrives med å undervise 27. september 2016 Derfor er jeg lege

Side 6 av 33