2019

- Viktig at universitetene beholder sin akademiske frihet i medisinutdanningen

22. mars 2019
Medisinutdanningen i Norge skal få nasjonale retningslinjer. Legeforeningen har levert sitt høringssvar til departementet om utformingen av retningslinjene.

Fastlegesituasjonen forverret, viser ny kartlegging

21. mars 2019
Antall kommuner som melder at de er røde, har mer enn firedoblet seg siden sommeren 2017.

Ønsker kandidater til Lederprisen for 2019

12. mars 2019
Lederprisen deles ut hvert år til en av Legeforeningens medlemmer.

Søknad om lederstipend fra Legeforeningen

06. mars 2019
Det er nå mulig å søke om sentralstyrets lederstipend 2019 og lederstipend 2019 fra Utdanningsfond I.

- Ullevål må utredes som reelt alternativ

05. mars 2019
Under dagens åpne sykehushøring på Stortinget, var Legeforeningen tydelig på at Ullevål-alternativet må utredes fullt ut og at vedtaket til Helse Sør-Øst lider av store mangler.

Ber om endring i fraværsreglene for LIS1

22. februar 2019
Legeforeningen, RHF-ene og KS ber Helse- og omsorgsdepartementet om å endre de nye fraværsreglene for LIS1.

Fortsetter samarbeidet med den malawiske legeforening

19. februar 2019
Legeforeningen har siden 2015 finansiert et samarbeidsprosjekt med Society of Medical Doctors of Malawi (SMD). Hensikten har vært å styrke legenes faglige rolle i Malawi.

Fruktbare diskusjoner for å løfte faget

18. februar 2019
Med en felles målsetting om å styrke Legeforeningens faglige stemme, møttes sentralstyret og fagstyret hverandre for første gang.

Trenger 600 nye allmennleger i spesialisering i året

12. februar 2019
Leger som går av med pensjon, fremtidig befolkningsvekst og reduksjon i arbeidsbelastningen blant fastleger krever, en solid økning i antallet ALIS-stillinger, viser ny rapport.

Side 1 av 2