2019

Statsbudsjettet 2020: Et helsebudsjett uten puls

07. oktober 2019

Statsbudsjettet 2020: Forventer tydelig prioritering av helsesektoren

06. oktober 2019
- Den offentlige helsetjenesten er til enhver tid avhengig av at befolkningen har tillit til at vi leverer behandling av høy kvalitet. Legeforeningen forventer derfor en tydelig satsing på helse i 2020, sier president Marit Hermansen.

Grimstad-utvalget vil ha 440 nye studieplasser på medisin

27. september 2019
– Dette er et stort steg i riktig retning. Legeforeningen mener at 85 prosent av legene vi trenger bør utdannes i Norge. Vi er glade for at rapporten konkluderer med at antallet studieplasser i medisin bør økes betydelig, sier president Marit Hermansen.

Ny rapport om alternative finansieringsmodeller for fastlegeordningen

19. september 2019
– Rapporten viser tydelig at å endre finansieringsmodellen uten å samtidig tilføre friske midler, vil gi liten effekt. Dette bekrefter behovet for en betydelig økonomisk satsing, noe også EYs evaluering stadfestet, sier president Marit Hermansen.

Ga innspill til helseministeren før høynivåmøte i FN

13. september 2019
Legeforeningen fokuserte på tre områder i møtet med helseminister Bent Høie i forkant av FNs høynivåmøte om universell helsedekning.

– Alvorlig psykisk syke får ikke god nok behandling for somatiske sykdommer

13. september 2019
Legeforeningens faglandsråd har vedtatt en resolusjon for å bedre den somatiske behandlingen av alvorlig psykisk syke.

Cecilie Risøe valgt som leder av fagstyret

12. september 2019
Takket for fornyet tillit fra scenen.

Velkommen til faglandsråd

11. september 2019
Legeforeningens fagstyre inviterer til faglandsråd 11. og 12. september. Valg av nytt fagstyre står på programmet.

Ragnhild Dybvig ny leder i Hedmark legeforening

06. september 2019
Under Hedmark legeforenings årsmøte ble Ragnhild Dybvig valgt til ny leder. Hun overtar etter Marte Kvittum Tangen som er ny leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA).

Side 1 av 10