2019

Regjeringsplattformen: Mer forpliktende om helse

18. januar 2019
Tiltak for å beholde og rekruttere nye fastleger, flere LIS1-stillinger og stedlig ledelse i sykehus, er noe av det de fire regjeringspartiene nå er blitt enige om.

Sykehustalen 2019: Forventer kortere ventetider i rus og psykiatri

15. januar 2019
Legeforeningen støtter helseministerens mål, men etterlyser samsvar mellom sykehusenes pålagte oppgaver og tilgjengelige ressurser.

Utredning med alvorlige mangler

11. januar 2019
- Skal man følge e-helsedirektoratets anbefaling, kan det føre til mange år uten forbedring av systemene, sier president Marit Hermansen.

Fastlegene viktig ved endring av levevaner

09. januar 2019
Helsedirektoratet har lansert en kampanje for å få folk til å leve sunnere. Her har fastlegene en viktig rolle.

Tyrkiske leger dømt til fengsel

02. januar 2019
I desember ble flere tyrkiske leger dømt til fengsel anklaget for å støtte terrorisme. Legeforeningen protesterer mot dommene.