Allmennlegeforeningen

Allmennlegeforeningen (AF) er allmennlegenes yrkesforening

Styret i AF

Styret i AF: Nede fra venstre: Tom Ole Øren -leder, Sidsel Andreassen, Christina Fredheim, Torgeir Hoff Skavøy. Bak fra venstre: Nils Kristian Klev - nestleder, Elisabeth Stura, Kirsten Rokstad og Ole Arild Osmundnes

Vår oppgave er å arbeide for gode rammebetingelser for allmennmedisinsk arbeid, bl.a. lønns- og arbeidsvilkår og arbeid med organisering, prioritering og ressursfordeling i helsetjenesten.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) er allmennlegenes fagmedisinske forening. NFA arbeider med å utvikle faget allmennmedisin, herunder grunn-, videre- og etterutdanning, forskning.

Aktuelle saker

Vårt digitale medlemsmagasin

Logoen til medlemsmagasinet fastlegen.no

Derfor er jeg lege...