192 treff på å leve med

Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

Hotel. I likhet med tidligere år vil det på kvelden den 23/10 bli en sosial sammenkomst med god mat. Trykk ... 1130. Les hele meldingen fra Kvalitetsutvalget ved å klikke på "Les mer" Les mer... Ledig stilling på KNF-lab'en
Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

Papirløse innvandrere (1/2013)

uverdige forhold og sliter med somatisk og psykisk sykdom, stress og ensomhet. Å leve uten lovlig opphold er ... helsehjelp er derfor vesentlig for deres evne til å håndtere egen situasjon, også i forhold til mulig

borderline PF.pptx

Å kunne se andre innenifra og seg selv utenifra- de3e er hva vi jobber mest med i forhold 8l personer ... personer med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse- enten det er individuelt eller i grupper. Mentalisering

2018

on patients' lifestyle habits 19. september 2018 A Norwegian study recently published in BJGP Open showes ... importance of early interventions to help doctors with a vulnerable personality to handle negative criticism

Publikasjoner -<br /> Siste nyheter fra LEFO

overcome organisational shortcomings, is no longer a feasible strategy without compromising both professional ... LEFO´s researchers in their qualitative study in a Norwegian hospital (Bååthe F, Rosta J, Bringedal B

NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg

la 16. juni d.å fram sin utredning og innstilling NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg, som med dette sendes ... har hatt i oppdrag å utrede muligheter for nye og innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid

Change through ethical dialogue. A theoretical and qualitative study of lifestyle counselling in general practice

Change through ethical dialogue. A theoretical and qualitative study of lifestyle counselling in general ... Liv Tveit WalsethChange through ethical dialogue. A theoretical and qualitative study of lifestyle counselling

Deres ref

kvalitetskrav til legetjenestene?» LSA har valgt å fokusere på omsorgsbolig som alternativ til sykehjem ... sykehjem i høringsuttalelsen. I tillegg har vi valgt å belyse forhold ved «Samhandlingsreformen» som kan gi

Publikasjoner -<br /> Siste nyheter fra LEFO

overcome organisational shortcomings, is no longer a feasible strategy without compromising both professional ... LEFO´s researchers in their qualitative study in a Norwegian hospital (Bååthe F, Rosta J, Bringedal B

Fantasifullt om legelønninger

det neppe er legers lønn som rekrutterer ungdom til å studere medisin. GRÅDIGHETSKULTUR? I en kronikk i ... oppdatering. Legeyrket gir mulighet til å bruke seg og sitt fag til å hjelpe mennesker og bidra positivt i
Hordaland legeforening

Høringsuttalelse: Revisjon av Den norske legeforenings forhandlingsregler

er sterke i kraft av sin størrelse Intern høring med frist 1.mars 2010- Revisjon av Den norske legeforenings ... lokale forhandlingsløp, og dersom det var aktuelt å ta brudd og sende et lokalt oppgjør til lokal tvistenemnd
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid

foreningene LSA og Norsam fortsetter tradisjonen med felles årsmøtearrangement. Les mer om program og ... kommet med innstilling til nytt styre for LSA 2019-2021. 28. august 2019 Valgkomiteen har kommet med innstilling
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid

Sør-Trøndelag legeforening

Lukk Kom og ta grep om din pensjon - har du råd til å la være? 10. september 2019 Sør-Trøndelag legeforening ... til tapas og kveldstreff om pensjon i samarbeid med Danske Bank. Tid og sted: tirsdag 5. november 2019
Sør-Trøndelag legeforening

FODMAP

Målet er lowFODMAPS – redusere mengde FODMAPS for å redusere symptomer • Alle tåler noe FODMAPS Paal Norheim ... oligosaccharides • D disaccharides • M monosaccharides • A and • P polyols Paal Norheim Forusakutten AS Irritabel

Microsoft Word - Beretning 2003-2004.doc

BERETNING 1.7.2003 – 30.6.2004 R Å D E T F O R L E G E E T I K K For perioden 1.1. 2002 – 31.12. 2005 ... Professor dr. med. Reidun Førde, leder Professor dr. med. Ragnar Hotvedt, nestleder Overlege dr. med. Kristin

Side 3 av 13