188 treff på å leve med

IS-2091

rehabilitering og sjeldne tilstander 1 Foro rd Å gi helsehjelp til pasienter med dårlig prognose er utfordrende på ... på flere måter. Mulighetene for å oppnå bedring gjennom medisinske tiltak ønskes benyttet så langt det

Norsk forening for infeksjonsmedisin

Norsk forening for infeksjonsmedisin er en fagmedisinsk forening som tilhører legeforeningen. ... forening som tilhører legeforeningen. NFIM arbeider med å utvikle faget infeksjonssykdommer, herunder grunn-
Norsk forening for infeksjonsmedisin

Norsk samfunnsmedisinsk forening

fagmedisinsk forening i Legeforeningen, og arbeider for å styrke fagutvikling og spesialistutdanning i samfunnsmedisin ... hjemlet i foreningens vedtekter, og har til formål å fremme samfunnsmedisinsk fagutvikling og spesialistutdanning
Norsk samfunnsmedisinsk forening

PowerPoint Presentation

1080-3 © Tidsskrift for Den norske legeforening Å leve med kronisk sykdom eller nevrologisk skade… Sykdommen ... Etter 30 år: tap av 1% muskelstyrke årlig • Varierer med lokalisasjon – biceps uendret • Endring både på nerve-

Sudbø-saken

Aftenpostens A-magain – januar 2006 Jon Sudbø ble avslørt som juksemaker. Men han har selv avslørt hvordan ... opp i Aftenposten og uttaler at hun bare kommer til å bruke disse medisinene når hun har ekstreme smerter

Åpne pdf-fil.

STYRKE Champix® er et nytt reseptbelagt legemiddel med unik, todelt virkningsmekanisme1,2: - Delvis agonist ... abstinensysmptomer - Antagonist - reduserer nytelsen ved å røyke 43,9% av de som fi kk Champix® var røykfrie

2006, nummer 3

r H o r da l a n d o g s o g n o g f j o r da n e l e g e f o r e n i n g e r n r . 3 Å rg . 16 2 0 0 ... Avandamet får kroppens eget insulin til å virke bedre Pasienter med type 2-diabetes som ikke lenger er godt

Microsoft Word - Årsberetning 2007.doc

28.5. 2005: Professor, dr. med. Trond Markestad, leder Professor dr. med. Ragnar Hotvedt, nestleder Prakt ... Prakt. Spesialist, dr. med. Karsten Hytten Overlege Turid Aas Spesialist i allmennmedisin, fastlege Anne

Rådets protokoller i 2010 - samlet

Markestad, professor, dr. med. Nestleder Karsten Hytten, praktiserende spesialist, dr. med Ellen Økland Blinkenberg ... praktiserende spesialist 2. Ole F. Norheim – professor, dr. med. Seniorrådgiver/advokat Odvar Brænden er Rådets sekretær

KS-interaktiv-Hovedavtaleveileder

Tillitsvalgtopplæring 13 Særskilte tema 13 Vedlegg 18 Innhold S A MA RBEID S G R U N NLAG I den norske arbeidslivsmodellen ... frihet til finne gode og hensikts- messige måter å samhandle på. Flere av bestem- melsene i avtalen gir

Paraplyen nr. 6 2006

Avandamet får kroppens eget insulin til å virke bedre Pasienter med type 2-diabetes som ikke lenger er godt ... blodsukkerkontroll1-2, og får flere pasienter til å nå behandlingsmålet 3 Disse refusjonskriteriene må

Moral kan ikke dikteres

de som har et mindretallssyn: Hvis de som ønsket å reservere seg mot abort tilhørte majoriteten i samfunnet ... og jordmødre har en lovbestemt rett til å reservere seg mot å ta del i et abortinngrep. På sommerens landsmøte
Troms legeforening

Ablasjonsbehandling av supraventrikulære takykardier

Redusert funksjonsevne 6 Stein Ørn 26.09.2019 Formål med behandling av atrieflimmer  Forhindre tromboembolisk ... characteristic Point H Hypertension (>160 mmHg) 1 A Abnormal renal (creat >200) or liver function 1 or

PowerPoint-presentasjon

2 uker)  Senket stemningsleie  Tap av evne til å føle interesse for noe eller glede seg  Tretthet ... sexliv), mindre lyst å snakke om følelser. Følelser respekteres som symptom, men fokus på å fikse årsak. 

pest - POSTEN Nr. 2, 2019 - 25. årgang

rabies... s.24 Inf.sykdommer i musikkens verden s.29 A & A Quiz s.34 Kasuistikken s.37 For 100 år, og for 10 ... stund skal kommunen tappe ned høydebassenget for så å undersøke om det finnes sprekker i grunnen som kan

Side 3 av 13