Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Jus og arbeidsliv

Avtaler for

Her finner du Legeforeningens avtaler, enten du er ansatt i sykehus, kommunen, næringsdrivende fastlege med avtale med kommunen eller avtalespesialist med avtale med et Regionalt Helseforetak.