Avtaler for

Leger ansatt i staten

Avtaler for ansatte leger i departement, direktorat, Helsetilsynet, Fylkesmann, NAV, Forsvaret og universitetene m.v.