Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Jus og arbeidsliv
TEMA

Tillitsvalgt

En støtteside for Legeforeningens tillitsvalgte.
Her finner du informasjon om kurs for tillitsvalgte, tillitsvalgtrollen, informasjon om forhandlinger, arbeidsmiljø og lignende.
Enkelte sider er kun synlige for innloggede medlemmer.
Landsstyremøtet i Den norske legeforening 2019. Foto: Thomas B Eckhoff

Temaartikler

Veiledere