Næringsdrivende fastleger

KS - Rammeavtalen

5. oktober 2018

Alternativ godtgjøring for kommunalt arbeid – KS

Satsen for alternativ godtgjøring av kommunalt legearbeid for fastleger i KS-området er økt

Satsen for alternativ godtgjøring for kommunalt legearbeid i rammeavtalen mellom KS og Legeforeningens pkt 12.5 har økt til kr 856,- per time. Den nye satsen har virkning fra 1. juli 2018