168 treff på å leve med

Microsoft Word - Beretning 2003-2004.doc

BERETNING 1.7.2003 – 30.6.2004 R Å D E T F O R L E G E E T I K K For perioden 1.1. 2002 – 31.12. 2005 ... Professor dr. med. Reidun Førde, leder Professor dr. med. Ragnar Hotvedt, nestleder Overlege dr. med. Kristin

Microsoft Word - Program Kurs C 2019.docx

NaKuHel stiftelsen 16.00 – 16.30 NCD- Tiltak for å redusere sykdomsbyrde og bedre folkehelse Astrid Nylenna ... 45 – 11.00 Refleksjonstur + utsjekk 11.00 – 11.45 Leve hele livet Bjørn Heine Strand, seniorforsker FHI

Fantasifullt om legelønninger

det neppe er legers lønn som rekrutterer ungdom til å studere medisin. GRÅDIGHETSKULTUR? I en kronikk i ... oppdatering. Legeyrket gir mulighet til å bruke seg og sitt fag til å hjelpe mennesker og bidra positivt i
Hordaland legeforening

Personlighetsforstyrrelser

har vesentlig innflytelse på personens samspill med andre og tilpasning til sine omgivelser Personlighet ... om personlighetsutvikling • Psykoanalytisk; S og A Freud, Klein, Winnicott, Balint, Mahler, Kernberg

Nordland legeforening

legeforeningens regionutvalg i Nord-Norge. Les mer... Årsmøte med presidentbesøk 19. juni 2019 Nordland Legeforening ... kommer også president Marit Hermansen. Hun blir med på festmiddagen på Bådin klokka 20. Les mer... Steinert
Nordland legeforening

Nordland legeforening

legeforeningens regionutvalg i Nord-Norge. Les mer... Årsmøte med presidentbesøk 19. juni 2019 Nordland Legeforening ... kommer også president Marit Hermansen. Hun blir med på festmiddagen på Bådin klokka 20. Les mer... Steinert

Derfor er jeg lege - arkiv

God tilrettelegging fra kommunen - Vi jobber godt med pasientene våre. Fastlegene på Skreia legesenter ... anledning til å jobbe godt klinisk, sier Nora Langballe Rosseland, fastlege, Skreia legekontor. Viktig å ha et

FODMAP

Målet er lowFODMAPS – redusere mengde FODMAPS for å redusere symptomer • Alle tåler noe FODMAPS Paal Norheim ... oligosaccharides • D disaccharides • M monosaccharides • A and • P polyols Paal Norheim Forusakutten AS Irritabel

Norsk samfunnsmedisinsk forening

fagmedisinsk forening i Legeforeningen, og arbeider for å styrke fagutvikling og spesialistutdanning i samfunnsmedisin ... Oslo 2019 07. september 2019 Samfunnsmedisinkurs med tema global helse arrangeres i Oslo 26.-28. november
Norsk samfunnsmedisinsk forening

Nyheter

2019 Får pasienter med ruslidelser likeverdige tjenester? Hvis ikke, kan vi leve med det? Seminaret er ... arrangeres for 10. gang!. Målet er å fylle Oslo Kongressenter med entusiastiske ogpositive medarbeidere
Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Årsberetning 2018 (pdf)

................ 21 1.1.1 Klage på lege for å unnlate å gi informasjon til pasienter ............... ... .................... 22 1.1.3 Etisk vurdering av å forholde seg til feilbehandlede pasienter........

Microsoft Word - Beretning 2001-2002.doc

BERETNING 1.7. 2001 - 30.6. 2002 R Å D E T F O R L E G E E T I K K Fra 1.1. 1998 til 31.12. 2001 hadde ... dr. med. Reidun Førde, leder Klinikkoverlege Else Wiik Larsen, nestleder Førsteamanuensis dr. med. Ragnar

PowerPoint Presentation

1080-3 © Tidsskrift for Den norske legeforening Å leve med kronisk sykdom eller nevrologisk skade… Sykdommen ... Etter 30 år: tap av 1% muskelstyrke årlig • Varierer med lokalisasjon – biceps uendret • Endring både på nerve-

Nyheter

oktober 2019 Møre og Romsdal legeforening har gleden av å invitere til klinisk emnekurs i hudsykdommer. Tid/sted: ... Supervisjon i LIS-utdanning 3. juli 2019 I forbindelse med Møre og Romsdal legeforenings årsmøte inviterer vi
Møre og Romsdal legeforening

Sør-Trøndelag legeforening

Regionutvalg Midt-Norge i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF har på ny gleden av å ivitere til helsepolitisk seminar ... innovasjon/forskning. Seminaret er søkt godkjent med 6 timer for alle spesialiteter. Velkommen til en
Sør-Trøndelag legeforening

Side 2 av 12