Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid

Yrkesforeningen for samfunnsmedisinere

LSA ble stiftet i 1934. I dag inkluderer foreningen kommuneoverleger, fylkesleger, leger i statsforvaltningen, leger i institusjoner som Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket, leger i NAV (rådgivende overleger), forsikringsselskaper, i media og dels leger i vår forening.

Et stetoskop og et norgeskart visualiserer leger i samfunnsmedisinsk arbeid.