Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Alle publikasjoner

Legers jobbtilfredshet i endring

07. november 2019
– Helsesystemet er under omorganisering i de fleste land, noe som kan påvirke både legers arbeidssituasjon og jobbtilfredshet, skriver LEFOs seniorforsker Judith Rosta i Tidsskriftets utgave nr. 16/2019.

Trenger medisinsk pedagogisk praksis en real overhaling?

16. oktober 2019
– En ny guide gir forslag til hvordan en kan optimalisere læringssituasjonen for studenter i praksis og skape trygge, kompetente klinikere, skriver LEFOs stipendiat Cecilie Normann Birkeli i Tidsskriftets utgave nr. 14/2019.

Changes in job satisfaction among doctors in Norway from 2010 to 2017: a study based on repeated surveys

19. september 2019
A study by LEFO´s senior researcher Judith Rosta, Olaf Gjerløw Aasland and Magne Nylenna, shows that job satisfaction among Norwegian doctors has decreased, though still at a relatively high level. The decrease was significant for both GPs and hospital doctors. Private practice specialists were the most satisfied.

Do you recommend cancer screening to your patients? A cross-sectional study of Norwegian doctors

19. september 2019
A study by LEFO´s senior researcher Berit Bringedal, Atle Fretheim, Stein Nilsen and Karin Isaksson Rø shows that a large majority of doctors claimed that they recommended cancer screening in accordance with national guidelines: - Among doctors recommending screening contrary to the guidelines, GPs did so to a lesser degree than other specialties, they conclude.

Legegenerasjoner

19. september 2019
– Et møte med min families fortid gir grunnlag for refleksjoner om legerollen i stadig endring, skriver seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i Tidsskriftets utgave nr. 11/2019.

Den sosiale gradienten på legekontoret

19. september 2019
– Studier tyder på at det er sosiale forskjeller i tilgangen til spesialisthelsetjenester i Norge. Kan dette skyldes kommunikasjon mellom pasient og lege? spør LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i Tidsskriftets utgave nr. 12/2019.

Legers jobbtilfredshet – utfordringer og muligheter

27. juni 2019
– Å kunne gi god pasientbehandling er den viktigste faktoren for legers jobbtilfredshet. Da kan det bli frustrerende med stadig mer fokus på budsjett og behandlingskvantitet, skriver LEFOs gjesteforsker Fredrik Baathe i Tidsskriftets utgave nr. 10/2019.

Jobb-hjem-balanse i to kohorter av norske leger / Work-home balance in two cohorts of Norwegian doctors

27. juni 2019
Senere utdannede leger opplevde mindre jobb–hjem-stress ti år etter studiet enn leger utdannet tidligere / Doctors who graduated later, experienced less work-home interface stress than those who had received their training earlier (Hertzberg TK, Tyssen R, Skirbekk H, Isaksson Rø K. Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 915-20).

How do doctors experience the interactions among professional fulfilment, organisational factors and quality of patient care?

11. juni 2019
– The inteviewed doctors communicated how ‘stretching themselves’, to overcome organisational shortcomings, is no longer a feasible strategy without compromising both professional fulfilment and quality of patient care. Managers need to ensure that doctors are involved when developing organisational policies, processes and systems, concludes four of LEFO´s researchers in their qualitative study in a Norwegian hospital (Bååthe F, Rosta J, Bringedal B, Isaksson Rø K. BMJ Open. 2019 May 24;9(5):e026971. doi: 10.1136/bmjopen-2018-026971).

Side 1 av 63