Politikk og samfunn
TEMA

Folkehelse

Den største utfordringen for folkehelsen er økende helseforskjeller. En god folkehelsepolitikk må bekjempe sosial ulikhet i helse.
Høynivåmøte mot vold mot barn
Legeforeningen jobber for
  • Én times fysisk aktivitet for alle skoleelever hver dag, slik at gode livsvaner etableres tidlig
  • En differensiert pris- og avgiftspolitikk for å gjøre sunne valg enklere
  • Fullstendig utfasing av tobakk innen 2035
Videoer
Siste høringer