Seksjonssidebilde

Politikk og samfunn

Legeforeningen jobber for en bedre helsetjeneste, er en aktiv pådriver i helsepolitikken og fremmer målrettede tiltak for folkehelsen

Marit Hermansen
Vårens forhandlinger
Les presidentens leder i Tidsskriftet
Videoer
Siste høringer