Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Politikk og samfunn
TEMA

Sykehus

Bedre styring, organisering og ledelse av sykehusene er avgjørende for en god helsetjeneste. Norge har en desentralisert spesialisthelsetjeneste som forutsetter god oppgavefordeling mellom større og mindre sykehus – og bedre samarbeid med kommunene.
Illustrasjonsbilde sykehuslege

Legeforeningen jobber for

  • En sykehusstruktur tuftet på faglig forsvarlighet, god beredskap og trygghet for befolkningen
  • Høy kvalitet og pasientsikkerhet i sykehus, og bedre involvering og åpenhet for helsepersonell
  • Bedre samsvar mellom sykehusenes oppgaver og tilgjengelige ressurser
  • Økte investeringer i bygg og utstyr – nasjonal sykehusplan må også være en investeringsplan
  • Reell og lokal beslutningsmyndighet og stedlig ledelse nær pasientene  
Videoer