Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Politikk og samfunn
TEMA

Fastlegeordningen

Fastlegeordningen har vært en vellykket helsereform, men må fornyes og videreutvikles. Da sikrer vi pasientene fortsatt god tilgjengelighet og moderne helsetjenester av høy kvalitet.
Gutt hos lege FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Aktuelle nyheter

Legeforeningen jobber for

  • Kontinuitet, trygghet og høy kvalitet i forholdet mellom fastlege og pasient
  • En rekrutteringssatsing og bedre rammevilkår for fastlegeordningen   
  • Innovasjon og utvikling på fastlegekontorene, slik at fastlegene bedre kan innfri befolkningens ønsker og behov 
Forside av rapporten Fastlegers tidsbruk
Kartlegging av hvordan fastleger bruker sin tid på ulike arbeidsoppgaver og pasientgrupper
Fastlegers tidsbruk
Videoer