Politikk og samfunn
TEMA

Fastlegeordningen

Fastlegeordningen har vært en vellykket helsereform, men må fornyes og videreutvikles. Da sikrer vi pasientene fortsatt god tilgjengelighet og moderne helsetjenester av høy kvalitet.
Legeforeningen jobber for
  • Kontinuitet, trygghet og høy kvalitet i forholdet mellom fastlege og pasient
  • En rekrutteringssatsing og bedre rammevilkår for fastlegeordningen   
  • Innovasjon og utvikling på fastlegekontorene, slik at fastlegene bedre kan innfri befolkningens ønsker og behov 

Aktuelle nyheter

Kartlegging av hvordan fastleger bruker sin tid på ulike arbeidsoppgaver og pasientgrupper
Fastlegers tidsbruk
Videoer
Siste høringer