Om oss
TEMA

Etikk

Etisk bevissthet og refleksjon er en sentral del av alle sider ved legers yrkesutøvelse. Les om Legeforeningens arbeid knyttet til etikk, nasjonalt og internasjonalt, og om Rådet for legeetikk.
FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Aktuelt

Enkeltsaker i rådet for legeetikk