Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Etikk

Årsberetninger Rådet for legeetikk

I årsberetningen for Rådet for legeetikk gis en oversikt over virksomheten i den aktuelle perioden. Årsberetningene inneholder også en gjennomgang av de saker rådet har hatt til behandling i anonymisert form.
19. september 2018