Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Fag
TEMA

Forskning

Legeforeningen arbeider for å bedre den medisinske forskningen og legeforskernes kår i Norge. Det er av overordnet betydning at leger er med på å forme fagets fremtid ved å delta i forskning og utvikling.
Forskning - Illustrasjonsbilde

Doktorgradsavhandlinger i Tidsskriftet