Nasjonal faglig retningslinje for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

17. juli 2018

Høringsfrist 30.08.2018

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet sender på høring forslag til anbefaling for måling av hodeomkrets i helsestasjonen. Anbefalingen ferdigstilles tidligere enn de resterende anbefalingene for måling av vekt og høyde da mange friske barn med stor hodeomkrets i dag sendes til utredning i spesialisthelsetjenesten.

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen Medisinsk fagavdeling