Miljø og helse i barnehager og skoler

03. oktober 2019

Høringsfrist 25.10.2019

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Saksbehandler

Charlotte Ibsen Henriksen Medisinsk fagavdeling