Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Rapport om håndtering av enhetspriser for legemidler og prinsipper for rutiner for prisinformasjon

10. mars 2018

Høringsfrist 07.05.2018

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas Medisinsk fagavdeling