Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Forslag til ny forskrift om pasientjournal

02. mai 2018

Høringsfrist 18.06.2018

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Helga Bysting Jus og arbeidsliv