Høring - Forslag om varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen

12. juni 2017

Høringsfrist 18.08.2017

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Helga Bysting Avdeling for jus og arbeidsliv