Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring – Rapport om kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder

29. januar 2016

Høringsfrist 21.03.2016

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Anders Vollen Samfunnspolitisk avdeling