Høring - Helsedirektoratets vurdering av bruk av Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) i kombinasjon med klinisk samtale som del av psykisk helsehjelp til gravide og spedbarnsfamilier

08. april 2015

Høringsfrist 05.05.2015

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Nina Finstad Medisinsk fagavdeling