Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - plan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020

29. januar 2014

Høringsfrist 19.02.2014

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv