Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Utkast - policynotat om rekruttering og kjønnsbalanse i spesialitetene

06. februar 2012

Høringsfrist 24.05.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Sosiologisk forskning peker på en terskelverdi på rundt 20 % med hensyn til kjønnsbalanse. Hvis representasjonen av et kjønn innenfor en yrkesgruppe er lavere enn denne verdien kan det ha negativ effekt på rekruttering av individer av dette kjønnet til gruppen. Med hensyn til fag- og kunnskapsutvikling samt arbeidsmiljø er det grunn til å anta at en viss balanse mellom kjønnene har en betydning.

Saksbehandler

Anjam Latif Shuja