Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Praktiserende spesialisters landsforening

Organisasjonen

Samarbeidsutvalgene (RHF)Profilbilde
Medlem
Egeberg, Thor
Profilbilde
Medlem
Eide, Irina
Profilbilde
Medlem
Husby, Heidi
Profilbilde
Medlem
Løvdal, Oscar

PSL / Samarbeidsutvalget

Helse Sør-Øst
Oscal Løvdahl, tlf.arb. 22 93 04 50
e-mail: oscarl@broadpark.no; post@oslo-onh.no

Thor Egeberg, tlf.arb. 37 09 77 20
e-mail: thor.ege@c2i.net

Morten Andersen, tlf.arb. 62 34 73 90
e-mail: urologi@spesialistsenter.no

Heidi Husby , tlf. 905 06 683
e-mail: hhus@online.no           

Helse Midt-Norge
Tom Arne Julsrud
tlf.arb. 74 21 54 00
e-mail: tom.arne.julsrud@hnt.no

Anders Todal (vara)
tlf.arb:74149345
e-mail:aetodal@online.no 

Anders Prestmo, tlf. arb.924 53 166
e-mail: anders.prestmo@spesialistpraksis.nhn.no 

Nils Ringdal, tlf.arb. 71 21 37 40
e-mail: nils@ringdal.org

Helse Vest
Karin Stang Volden,
tlf.arb. 56 31 37 90
e-mail: karin.stang.volden@gmail.com

Finn Finsnes, tlf arb. 51 54 84 90
e-mail: finn@finsnes.no

Yngvild Skåtun Hannestad (vara)
tlf.arb: 91 69 58 85
e-mail: yngvild.hannestad@uib.no

Signe Marit Stephanides (vara)
tlf. arb: 55 32 63 61
e-mail: signemarit67@gmail.com

Helse Nord
Dag Malm, f.arb: 40 41 48 40
e-mail: dag.malm@online.no

Irina Eide
tlf.arb: 75 52 30 02
e-mail: irina.eide@gmail.com