Praktiserende spesialisters landsforening

Organisasjonen

Styret og sekretariatProfilbilde
Leder
Olafsen, Frøydis
Profilbilde
Medlem
Birkeland, Vibeke Huun
Profilbilde
Medlem
Malm, Dag
Profilbilde
Medlem
Sand, Sverre
Profilbilde
Medlem
Solèr, Ana Maria Astrid
Profilbilde
Varamedlem
Aase, Kathe Helene
Profilbilde
Varamedlem
Liaaen, Erik Dyb
Profilbilde
Varamedlem
Øvensen, Bente
Bilde av Pål-Alm Kruse
Sekretariatsleder
Pål Alm-Kruse
Bilde av Anna Sundberg
Sekretær
Anna Sundberg