Norsk ortopedisk forening

Om oss

Foreningen ble stiftet i 1947 og har 1068 medlemmer per januar 2019.

Foreningen har som formål å:

  • Fremme ortopediens utvikling i Norge
  • Ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser
  • Avgi sakkyndige råd ved ansettelse i ortopediske legestillinger
  • Virke for opprettelse av ortopediske avdelinger

Les mer om vår forening her!Profilbilde
Leder
Kjærvik, Cato
Profilbilde
Nestleder
Lønne, Greger
Profilbilde
Medlem
Hansen, Ann Kristin
Profilbilde
Medlem
Hulleberg, Gunn
Profilbilde
Medlem
Lorentzen, Karl-Ivar
Profilbilde
Medlem
Odland, Heid Elin Johannesen
Profilbilde
Medlem
Sailer, Monica Alessandria
Profilbilde
Medlem
Sailer, Monica Alessandria
Profilbilde
Medlem
Tandberg, Øystein Bragelien
Profilbilde
Varamedlem
Nysted, Mona Iren