Norsk ortopedisk forening

Om oss

Foreningen ble stiftet i 1947 og har per 01.09.14 952 medlemmer

Foreningen har som formål å:

  • Fremme ortopediens utvikling i Norge
  • Ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser
  • Avgi sakkyndige råd ved ansettelse i ortopediske legestillinger
  • Virke for opprettelse av ortopediske avdelinger

Les mer om vår forening her!

Styret

profilbilde
Leder
Cato Kjærvik
Kirurgisk og ortopedisk klinikk - Bodø
profilbilde
Nestleder
Greger Lønne
Sykehuset Innlandet Divisjon Lillehammer
profilbilde
Medlem
Heid Elin Johannesen Odland
Haukeland universitetssykehus
profilbilde
Medlem
Gunn Hulleberg
St. Olavs Hospital HF
profilbilde
Medlem
Monica Alessandria Sailer
Akershus universitetssykehus HF
profilbilde
Medlem
Øystein Bragelien Tandberg
Haukeland universitetssykehus
profilbilde
Medlem
Ann Kristin Hansen
Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk
profilbilde
Medlem
Karl-Ivar Lorentzen
Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk
profilbilde
Varamedlem
Mona Iren Nysted
St. Olavs Hospital HF