Norsk ortopedisk forening

Om oss

Utvalg og komiteer

18. september 2018

SpesialistetskomiteProfilbilde
Leder
Lian, Øystein Bjerkestrand
Profilbilde
Medlem
Berg, Øystein Hjalmar
Profilbilde
Medlem
Kjærvik, Christer
Profilbilde
Medlem
Nysted, Mona Iren
Profilbilde
Medlem
Støen, Ragnhild Øydna
Profilbilde
Varamedlem
Andvig, Jørgen Garberg
Profilbilde
Varamedlem
Dahl, Jon
Profilbilde
Varamedlem
Haanæs, Esten Konstad

KvalitetsutvalgetProfilbilde
Leder
Johnsen, Lars Gunnar
Profilbilde
Medlem
Fjeldsgaard, Knut A.
Profilbilde
Medlem
Koi, Kjartan
Profilbilde
Medlem
Opheim, Inger

ForskningsutvalgetProfilbilde
Medlem
Badawy, Mona
Profilbilde
Medlem
Elvenes, Jan
Profilbilde
Medlem
Frihagen, Frede
Profilbilde
Medlem
Johnsen, Lars Gunnar

Valgkomite

profilbilde
Karl-Ivar Lorentsen
profilbilde
Jon-Olav Drogset
profilbilde
Marianne Westberg