Norsk ortopedisk forening

Om oss

Vedtekter

Nye vedtekter med endringer ved Generalforsamlingen 27.10.2016
20. SEPTEMBER 2018

Vedtekter for Norsk ortopedisk forening

Vedtektene er fastsatt av årsmøtet den 10.09.47, med revisjon vedtatt av Generalforsamlingen 6.10.95, 25.10.01, 26.10.2006, 23.10.2009, 27.10.2011, 24.10.2013, 23.10.2014 og 27.10.16

 

Foreningen er av landstyret i Dnlf godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten ortopedisk kirurgi med virkning fra 1.1. 2007. Vedtektene er godkjent av sentralstyret 31.8. 2007. Vedtektsendringer er godkjent av sekretariatet 22.8. 2007 etter delegert myndighet.