Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Om oss

StyretProfilbilde
Leder
Miljeteig, Harald
Profilbilde
Nestleder
Klette, Rune
Profilbilde
Medlem
Austeng, Marit Erna
Profilbilde
Medlem
Thorstensen, Wenche Moe
Profilbilde
Medlem
Vølstad, Ivar Bjarmann
Profilbilde
Varamedlem
Aarnæs, Maria Tyse
Profilbilde
Varamedlem
Forbord, Torunn