Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Aktuelle saker

Høstmøtet 2019

15. mars 2019
Møtet finner sted på Grand Hotel 24. - 26. oktober 2019.

Etterutdanningskurs i audiologi, otologi og otonevrologi

25. februar 2019
Går av stabelen på Sommarøy i tidsrommet fredag 30. august – søndag 1. september 2019.

Arctic Rhinology 2019

15. februar 2019
Går av stabelen på Svolvær, Lofoten, Norge, 6.-7. september 2019.

Kort tungebånd

23. januar 2019
Ny veileder for vurdering og behandling av kort tungebånd hos nyfødte.

Tverrfaglige anbefalinger for objektive søvnundersøkelser

14. januar 2019
Norsk forening for søvnmedisin har utarbeidet anbefalingene.

Nasjonalt hørselsregistrer 2019

14. januar 2019
Tidlig diagnostikk og optimal habilitering av barn med hørselstap er viktig for at barna skal utvikle seg på linje med sine jevnaldrende i kommunikasjon, kognitiv funksjon, lese- og skrive ferdigheter, og sosioemosjonell utvikling.

ORL-HNS

03. januar 2019
Går av stabelen i Brussel i tidsrommet 29. juni til 3. juli 2019.

14th Head & Neck Cancer Symposium

24. oktober 2018
Finner sted i Amsterdam i tidsrommet 4. - 5. april 2019.