Kvalitet og pasientsikkerhet

Ny spesialforening, medlemskap, høstmøte 2018

Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, også kalt Leger for:bedring, er en spesialforening i Den norske legeforening. Foreningen ble stiftet på stiftelsesmøte 15.11.2017, er for leger og medisinstudenter med interesse for kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og kvalitetsledelse.
31. AUGUST 2018

Foreningens formål er:

 • Bidra til kompetanseøkning og medisinsk ledelse av kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet på alle nivåer innenfor helsesektoren
 • Oppmuntre til og fremme kvalitetsforbedring i klinisk praksis og utdanning
 • Bidra til åpenhet om uønskede hendelser og feil
 • Oppmuntre til og fremme forskning og publisering innen fagfeltet
 • Spre kunnskap om kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet basert på dokumenterte erfaringer og vitenskap
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid
 • Arrangere et faglig møte årlig med deling av erfaringer på kvalitetsforbedring og vitenskapelig presentasjoner (høstmøte)
 • Være høringsinstans
 • Fremme kontakter med nordiske og internasjonale medisinske organisasjoner innen interesseområdet
 • Oppmuntre til og fremme kontakt mellom leger, medisinstudenter og (medisinske) ledere med interesse for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i helsetjenesten

Spesialforeningens styre består av følgende medlemmer:

 • Olav Røise, leder
 • Ellen Deilkås, medlem og sekretær
 • Eirik Søfteland, medlem og kasserer
 • Morten Pytte, medlem
 • Ida Bakke, medlem
 • Roger Veiby, medlem
 • Sirin Johansen, medlem
 • Janecke Thesen, vara
 • Ellen Mollan, vara og revisor

Leger og medisinstudenter kan inntil videre tegne medlemskap ved henvende til Anita.Lyngstadaas@legeforeningen.no. Kontingenten er kroner 300,- per år for ordinære medlemmer og kr. 150,- for medisinerstudenter.

Spesialforeningen arrangerer sitt første høstmøte 15.-16. november 2018 på Park Inn Hotell, Gardermoen. Program og plakat ligger som vedlegg under.