Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Spesialforeningsstatus innvilget

Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhets søknad om godkjenning som spesialforening er innvilget.

FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen