Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Fag
TEMA

Kvalitet og pasientsikkerhet

Et av Legeforeningens formål er å fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling. § 1-2, pkt.4
Kvinnelig pasient - Illustrasjonsbilde