Yngre legers forening

Siden for leger i spesialisering

Yngre legers forening er en yrkesforening i den norske legeforening og representerer leger i spesialisering, turnusleger, leger i vitenskapelige stillinger og stipendiater.

Ylf's fremste oppgave er å jobbe for arbeids- og lønnsvilkår for våre medlemmer.

-

Aktuelt

Siste fra yngreleger.no

Kontakt oss

Bak fra venstre: Christer Mjåset, Lorentz Linde, Kristin Kornelia Utne, Trude Basso, Clara Bratholm, Fredrik Svenskerud, Guro-Marte Mpote, Håvard Ravnestad  Fraværende: Anja Fog Heen

Bak fra venstre: Christer Mjåset, Lorentz Linde, Kristin Kornelia Utne, Trude Basso, Clara Bratholm, Fredrik Svenskerud, Guro-Marte Mpote, Håvard Ravnestad Fraværende: Anja Fog Heen

Bak fra venstre: Christer Mjåset, Lorentz Linde, Kristin Kornelia Utne, Trude Basso, Clara Bratholm, Fredrik Svenskerud, Guro-Marte Mpote, Håvard Ravnestad. Fraværende: Anja Fog Heen

Yngre legers forening (Ylf) er en yrkesforening i Den norske legeforening (Dnlf). Vi organiserer leger i spesialisering, turnusleger, leger i vitenskapelige stillinger og stipendiater. Vi utgjør den nest største foreningen i Dnlf etter Overlegeforeningen. Foreningens organer er landsrådet og styret.  Landsrådet er foreningens øverste organ. Vi ledes av et styre som består av leder og syv styremedlemmer. Styrets leder er også landsrådets leder. Ylf har som særskilt oppgave å arbeide for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår samt medlemmenes faglige interesser.

Ønsker å komme i kontakt med Ylf, send oss gjerne en epost.