Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Yngre legers forening

Tillitsvalgt

Ylf og våre medlemmer har alltid behov for nye og engasjerte tillitsvalgte. Det spiller ingen rolle om du har jobbet i 1 måned eller 1 år – vi skal hjelpe deg med opplæringen du trenger for å komme i gang. Det eneste formelle kravet er at du må være medlem i Legeforeningen.

Nedenfor kan du lese litt om tillitsvalgtrollen, kurs m.v. Har du spørsmål kan du enten snakke med din tillitsvalgt på arbeidsplassen, sende inn spørsmål til ”Spørsmål & Svar” eller sende en e-post til ylf@legeforeningen.no.

  • Her kan du finne informasjon om tillitsvalgtrollen.
  • Kurs for tillitsvalgte: Legeforeningen arrangerer regelmessige kurs for å skolere de tillitsvalgte i deres funksjoner. I tillegg arrangerer sekretariatet og yrkesforeningene en rekke tariffkonferanser og andre arrangementer for de tillitsvalgte.