Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Tidsskriftets utgivelser

Vaksinasjon

Artikler om vaksinasjon trykt i Tidsskriftet samlet i et temahefte (2007). Kr 140
11. november 2011

Et bredt spekter av problemstillinger knyttet til vaksinasjon er dekket i temaheftet. Foruten artikler om noen enkeltvaksiner inneholder det artikler om bl.a. det immunologiske grunnlaget for vaksinering, det norske vaksineprogrammet, reisevaksinasjon og økonomisk evaluering av vaksiner. Dessuten omtales fremtidige muligheter som genbaserte vaksiner, vaksiner ved hivinfeksjon og vaksiner mot kreft og rusmiddelbruk.