Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Tidsskriftets utgivelser

En utgave av Tidsskriftet

17. april 2012
En utgave av Legeforeningens medlemstidsskrift. Kr 130 inkl. porto

Skikk og bruk i Tidsskriftet

11. november 2011
I forfatterveiledningen finner du viktig informasjon som du trenger før innsending av manuskriptet til Tidsskriftet.

Praktiske prosedyrer

11. november 2011
Et utvalg av praktiske prosedyrer trykt i Tidsskriftet samlet i et temahefte (1992). Kr 40

Diagnostisk molekylærbiologi

11. november 2011
Artikler om diagnostisk molekylærbiologi trykt i Tidsskriftet samlet i et temahefte (1998). Kr 30

Medisin og helse i tidligere tider

11. november 2011
Artikkelsamling om medisinskhistoriske emner (2000). Kr 50

Petroleumsindustri og helse

11. november 2011
Artikler om arbeidsmiljø og helse i offshoresektoren trykt i Tidsskriftet samlet i et temahefte (2004). Kr 100

Sykehjemsmedisin

11. november 2011
Artikler om sykehjemsmedisin trykt i Tidsskriftet samlet i et temahefte (2005). Kr 170 inkl. porto

Palliativ medisin

11. november 2011
Artikler om palliativ medisin trykt i Tidsskriftet samlet i et temahefte (2006). Kr 130 inkl. porto

En kunnskapsmosaikk

11. november 2011
Medisinske spesialiteter og fagområder (2006). Kr 120

Side 1 av 2