Enkeltsaker i rådet for legeetikk

Klage på legeerklæring – krenkende

16. januar 2015
14/2524

Klage på leger – erklæring

16. januar 2015
14/760

Klage på lege

16. januar 2015
14/3418