Nyheter

Streiken i Oslo kommune er avsluttet

27. mai 2019
Mandag ettermiddag kom Akademikerne og Oslo kommune til enighet i mellomoppgjøret 2019.

Akademikerne i streik i Oslo kommune

24. mai 2019
- Oslo kommune sliter med å beholde dyktige ansatte. Skal vi sikre gode tjenester til befolkningen, kan ikke kommunen tape kampen om arbeidskraft, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo.

- Peker ut retningen for høyere lektorlønn

23. mai 2019
Lektorene får en lønnsvekst på linje med resten av arbeidslivet. Partene er i tillegg enige om viktige grep for høyt utdannede i skolen frem mot neste oppgjør.

Medisinstudent Rannei Hosar er ungdomsdelegat på Verdens helseforsamling

23. mai 2019
For første gang deltar Norge med en ungdomsdelegat med helse som fagfelt på den årlige helseforsamlingen i Genève.

Enighet i mellomoppgjøret for sykehusene

22. mai 2019
Akademikerne og Spekter har i dag signert lønnsoppgjørene for 2019.

Viktig folkehelsedokument vedtatt i CPME

20. mai 2019
- Vedtaket vårt fokuserer på lokale tiltak og fysisk aktivitet, noe som så langt ikke har blitt berørt i folkehelsearbeidet i tilstrekkelig grad, sier Ole Johan Bakke.

Forhandlingene om normaltariffen er i gang

16. mai 2019
Regjeringen må vise handlekraft for å hindre ytterligere frafall av fastleger. - Finansieringen av en bærekraftig fastlegeordning er et politisk ansvar, sier president Marit Hermansen.

Revidert nasjonalbudsjett: - Lytter ikke til befolkningen

15. mai 2019
I revidert statsbudsjett er helse nok en gang underprioritert. – Regjeringen er ute av takt med velgernes ønsker, sier president Marit Hermansen.

Forhandlingene om rammeavtalen for fastlegeordningen i gang

15. mai 2019
Legeforeningen vil prioritere krav som vil bidra til økt rekruttering og stabilisering av fastleger i næringsdrift.

Side 3 av 29