Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

2019

- Vi må få brukervennlige IKT-systemer for klinikerne

15. august 2019

Av: Vilde Baugstø

Legeforeningen arrangerte Den store sykehusdebatten under Arendalsuka. Der ble sykehusenes fremtid diskutert opp mot Nasjonal helse- og sykehusplan som legges frem til høsten. 

I panelet satt Tyva Moflag fra Arbeiderpartiet og Kjersti Toppe fra Senterpartiet. 

Også Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Jan Frich, fagdirektør Helse Sør-Øst, Anne-Karin Rime, påtroppende leder for Overlegeforeningen og Kristin Utne, påtroppende leder for Yngre legers forening, var deltakere under debatten. 

I tillegg til Nasjonal helse- og sykehusplan, fikk IKT og samhandling mye fokus under debatten.

Se utdrag fra debatten i videoen øverst i saken.