Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

2018

Ønsker velkommen til etikk-konferanse på Island

Den islandske legeforeningen ønsker velkommen til WMA-konferanse om medisinsk etikk i Reykjavik 2. – 4. oktober 2018.
§- wma-medicalethics2018-icelandtravel-header

Konferansen finner sted på musikk- og konferansesenteret Harpa.

Det er første gang den islandske legeforeningen er vertskap for en konferanse i regi av WMA – Verdens legeforening - og det er også første gang en konferanse om medisinsk etikk erstatter den tradisjonelle vitenskapelige dagen på WMA-møtene.

Påmelding skjer direkte til arrangøren på Island. Se påmelding og informasjon om konferansen her: https://icelandtravel.artegis.com/event/wma2018