Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Forskningsformidling - arkiv

Turnusundersøkelsen 2015 – hva viser den om endret opptak?

Cecilie Normann Birkeli, presentasjon av den landsomfattende turnusevalueringen som hun har vært prosjektleder for, på Legeforeningens konferanse for fagmedisinske foreninger (FaMe) og spesialitetskomitélederne, Gardermoen, 12. november 2015.
3. mars 2016